U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Vragenlijst voor de cursus Actief voor de Waterschap 2022-23

Bedankt dat u zich hebt aangemeld voor de cursus Actief voor het Waterschap. Met behulp van onderstaande vragen wil ProDemos, die deze cursussen (mede) verzorgt, inzicht krijgen in de effecten van de cursus. We vragen hierbij ook naar uw persoonsgegevens. In de gedragslijn (privacyverklaring) kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan. Het invullen ervan duurt ongeveer vijf minuten. We hopen dat u aan het onderzoek mee wilt doen. Ook voor mensen die niet kunnen deelnemen aan de cursus vanwege overinschrijving is deze vragenlijst van harte aanbevolen.

Dank alvast voor uw hulp.

 

 

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?

We vragen uw voor- en achternaam en e-mailadres zodat we u een vragenlijst kunnen sturen en onderzoek kunnen doen meteen na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 over de effecten van de cursus Politiek Actief. Wij verwijderen na het sturen van de vragenlijst uw gegevens.

We gebruiken technische cookies zodat de door u ingevulde velden niet vergeten worden. De cookies worden verwijderd als u de browser afsluit.

Beveiliging

ProDemos neemt technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen.

Functionaris voor gegevensbescherming

ProDemos heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze persoon is verantwoordelijk voor de manier waarop ProDemos met privacy omgaat. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet David Muntslag en is bereikbaar per e-mail op privacy@prodemos.nl en per telefoon op 070-7570268.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@prodemos.nl.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

ProDemos

Hofweg 1H

2511 AA Den Haag

info@prodemos.nl

070-7570200